TMB-SCB มองเศรษฐกิจไทยขยายได้อีกในอนาคต

TMB-photo

TMB-SCB มองเศรษฐกิจไทยปี’61 พบว่ามีการเติบโต 4% เรื่องของส่งออกดีขึ้น , เศรษฐกิจโลกมีการขยายตัวอย่างแข็งแกร่ง , การลงทุนภาคเอกชนพบแนวโน้มเร่งตัว , การท่องเที่ยวดี หากแต่ปัจจัยถ่วงการบริโภคดีบางกลุ่ม เนื่องจากรายได้ทั้งภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรอ่อนแอ

นาย นริศ สถาผลเดชา เจ้าหน้าที่ศูนย์วิเคราะห์ TMB Analytics ออกมาเปิดเผยการเติบโตเศรษฐกิจไทยในปี 2561 ว่า ได้มีการปรับงบประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจ เพิ่มขึ้นเป็น 4.2% จากเดิม 3.8% ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการขยายตัวเศรษฐกิจโลกมีความเข้มแข็งมากขึ้น

การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปี 2561 ได้รับการสนับสนุนจากในหลายๆด้าน เริ่มแรกในเรื่องของการส่งออกขยายตัวได้ดี ตามการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจโลก , การท่องเที่ยวก็เติบโตดี ส่วนการลงทุนภาคเอกชนก็ปรับตัวได้ดีขึ้น หากแต่การบริโภคยังคงเปราะบาง

การลงทุนภาคเอกชนพบแนวโน้มขยายตัวขึ้น โดยส่วนหนึ่งมาจากการส่งออกอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีการลงทุนในเครื่องจักรเพิ่มขึ้น โดยคาดการณ์ว่าการลงทุนภาคเอกชน มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น 20% ของ GDP จะสูงขึ้น 4% จาก 2.4% ในปีที่ผ่านมา

ส่วนการลงทุนภาครัฐคาดการณ์ว่าจะขยายตัวขึ้นถึง 12% เพราะพิจารณาจากงบลงทุนของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ในระดับ 1 ล้านล้านบาท โดยเป็นระดับสูงกว่าในหลายปีที่ผ่านมา ดูจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานซึ่งอยู่ระหว่างก่อสร้าง เช่น มอเตอร์เวย์พัทยา – มาบตาพุด , รถไฟคู่เส้นทางชุมสายถนนจิระ-ขอนแก่น เป็นต้น

TMB-SCB-photo

4 ปัจจัยเสี่ยงฉุดรั้งเศรษฐกิจ

ทางด้านของปัจจัยเสี่ยงของปี 2561 มีทั้งหมด 4 ด้าน โดยความเสี่ยงแรก คือ ราคาสินค้าเกษตรในระดับต่ำจากผลผลิตที่ออกมากระทบกับรายได้ของครัวเรือนส่วนใหญ่ ความเสี่ยงที่ 2  คือ การแข็งค่าของเงินบาทซึ่งกระทบกับรายได้ในรูปเงินบาท ความเสี่ยงที่ 3 คือ การขาดแคลนแรงงานต่างด้าวและแรงงานขั้นสูง โดยอาจเป็นปัจจัยสำคัญอันทำให้แนวโน้มการฟื้นตัวของการลงทุนสะดุดได้ ความเสี่ยงสุดท้าย คือ ความไม่แน่นอนทางการเมือง เช่น เหตุการณ์คาบสมุทรเกาหลี เป็นต้น

สำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในปี 2561 คาดว่า จะเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยอัตรา 4% ซึ่งมีปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ปีนี้เศรษฐกิจโลกเติบโตอย่างดี มีการกระจายตัวมากขึ้น ความเสี่ยงเข้าสู่ภาวะถดถอยน้อยลง อันเห็นได้จากประเทศญี่ปุ่นมีเพียง 20% เท่านั้น

การฟื้นตัวพร้อมกันของประเทศใหญ่ ส่งผลต่อเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้กำลังซื้อดีขึ้น โดยคาดว่าอัตราการว่างงานของโลกโดยรวมจะอยู่ที่ 5% ในอีก 5 ปีข้างหน้า ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการขยายตัวมีผลต่อการจ้างงาน และการจ้างงานที่ดีขึ้นส่งผลให้กำลังซื้อโลกโดยรวมดีขึ้น อีกทั้งยังมีผลต่อเนื่องให้การส่งออกของประเทศไทยดีขึ้นจากปีก่อน จัดเป็นส่วนสำคัญอันทำให้การลงทุนภาคเอกชนของไทย กลับมาขยายตัวตามการผลิตเพื่อการส่งออก จึงคาดว่าเอกชนจะรีบเร่งลงทุนเพื่อรับการส่งออกที่ดีขึ้น