greec

พัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยการเกษตร

เกษตรกรไทยยุคใหม่ ใช้ความคิดดัดแปลงเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไทย เกษตรกรยุคนี้เป็นยุคดิจิตอลและมีความรู้ในสิ่งที่สมัยเก่านั้นอาจจะต้องล้มเลิกบางความคิดออกไป บางสิ่งที่ใหม่กว่าและดีกว่าอาจจะช่วยเพิ่มปริมาณและผลผลิตได้ดีกว่า สังเกตได้ว่าเกษตรกรสมัยนี้ค่อนข้างที่จะมีฐานะมากกว่าเมื่อก่อนมากเพราะมีความรู้จากเด็กรุ่นใหม่ๆที่คิด หรือประดิษฐ์สิ่งที่ไม่คาดคิดออกมาได้ อย่างเช่นการปลูกมะนาว สมัยนี้ขาวสาวรวยกว่าพนักงานออฟฟิศอย่าเรามาก เพราะการ ปลูกมะนาว นั้นถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจได้เลย และมีการส่งออกไปสู่ทั่วโลก มะนาวไทยยังมีดีกว่าต่างประเทศมาก ทั้งถูกและดี ส่วนวิธีการเพิ่มผลผลิตของมะนาวนั้น จากปรกติจะใช้สารเคมี หรือการฉีดยาฆ่าแมลงกันซะเป็นส่วนใหญ่ แต่สมัยนี้ชีวิธีกำจัดแมลงด้วยปุ๋ยชีวภาพ ใช้สิ่งที่เราเหลือมาหมักจนเกิดก๊าซธรรมชาติ เช่น เศษอาหาร มูลสัตว์ เศษใบไม้ต่างๆ นำมาหมักและผสมให้เข้ากับสารที่เตรียมไว้ ก็เป็นอันเสร็จหมักไว้ประมาน 3-6 เดือนก็สามารถใช้งานได้ เช่นนำไปฉัดตามใบอ่อนหรือยอดของมะนาว เพียงเท่านี้แมลงที่คอยจะมากัดกิ่งหรือก่อกวนการเจริญเติบโตของมะนาว ก็จะหนีหรือตายไปด้วยสารธรรมชาติจากปุ๋ยชีวภาพ และปุ๋ยนี้ยังช่วยในการเจริญเติบโตของพืชที่เราปลูกทุกชนิชอีกด้วย และนี่คือความคิดยุคใหม่ที่ใช้ เศษใบไม้ใบหญ้าที่ทิ้งไว้มาผสมจนได้สารที่มีคุณภาพและประโยชน์สูงสุด ส่วนชาวนาไทยสมัยนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากกว่าเมื่อก่อนมาก เพราะมีการเพาะพันธ์ข้าวหลากหลายสายพันธุ์เพิ่มมากขึ้น และยอดส่งออกนั้นถือว่าเป็นอันดับ 1 ของโลกเลยก็ว่าได้ ข้าวไทยหรือข้าวหอมมะลิไทย หลักๆชาวนาจะเป็นคนปลูกตามภาคอีสานและทางภาคเหนือซะเป็นส่วนใหญ่ ข้าวไทยมีคุณภาพจนทั่วโลกให้การยอมรับในคุณภาพ และคุณประโยชน์ เนื่องจากมีทั้งข้าวขาวและดำ ข้าวดำคือ พันธุ์ข้าวที่ถูกเพาะพันธุ์ขึ้นมาใหม่และมีประโยชน์มากกว่า ชื่อที่แท้จริงคือ ข้าวหอมไรซ์เบอรี่ หรือที่เรียกกันอีกอย่างว่า ข้าวหอมนิล นั่นเองข้าวก็ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจอีกอย่างที่ช่วยให้ประเทศไทยได้ส่งออกกันตลอดทั้งปีและช่วยพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยการเกษตรอีกด้วย