Oxford Economics คาดเศรษฐกิจโลก 2018 ดีสุด

Oxford-Economics

สำนัก Oxford Economics คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกในปีหน้าจะเต็มไปด้วยความสดใส และเติบโตสูงสุดนับตั้งแต่ฟื้นตัวหลังจาก ‘ วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ ‘ โดยมีการขยายตัวของการค้าโลกเป็นตัวแปรสำคัญ ทางด้านเศรษฐกิจจีนยังชะลอต่อไป อันเนื่องมาจากการควบคุมนโยบายการเงินเข้มงวดขึ้น

Oxford Economics กล่าวถึง 4 เหตุผลสำคัญที่จะทำให้ปี 2018 เศรษฐกิจโลกขยายตัวเพิ่มขึ้นจาก 2.9% กลายเป็น 3.2% โดยเป็นอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงที่สุด หลังจากการฟื้นตัวจากวิกฤต ตั้งแต่ปี 2010 เป็นต้นมา

Oxford-Economics-pic

1.การค้าโลกคึกคัก

สำนัก Oxford Economics วิเคราะห์ว่า จีนเป็นทั้งปัจจัยทางตรงและทางอ้อม ต่อการเจริญเติบโตทางการค้าโลก ในช่วงครึ่งหลังของปี 2016 ประมาณ 70% และต้นปี 2017 แต่ต่อมาเริ่มมีสัญญาณว่าหลายประเทศมีสัดส่วนสนับสนุนการเติบโตของการค้าโลกเพิ่มขึ้น เป็นการยืนยันว่า ถึงแม้จีนจะมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจบวกกับการนำเข้าที่ลดลง แต่ก็ไม่ได้ทำให้การค้าโลกชะลอตัวลงเท่าไหร่นัก

2.การเพิ่มค่าจ้างและอัตราเงินเฟ้อระดับต่ำ

ถึงแม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะขยายตัวตามอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลก แต่ในปี 2018  ปัจจัยสำคัญอันทำให้แนวโน้มเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำ คือ ค่าจ้างที่ไม่เพิ่มขึ้นมากนัก ถึงแม้ว่าอัตราการจ้างงานในหลายๆประเทศ เพิ่มขึ้นมาก แต่สัดส่วนของคนงานที่มีสภาพการจ้างชั่วคราวมีเพิ่มขึ้น อีกทั้งจำนวนชั่วโมงทำงานกลับเฉลี่ยลดลง จากการลดค่าใช้จ่ายในหลายๆประเทศของยุโรป ด้วยเหตุนี้ธนาคารกลาง จึงเพิ่มความระมัดระวังในการปรับอัตราดอกเบี้ย เพื่อป้องกันไม่ให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นมาก

3.เศรษฐกิจของประเทศตลาดเกิดใหม่ยังคงคึกคัก

ปี 2018 เศรษฐกิจของประเทศตลาดเกิดใหม่ ได้รับผลดีจากการค้าโลกอันแข็งแกร่งรวมกับการฟื้นตัว ของราคาโภคภัณฑ์ ขณะเดียวกันค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ กลับอ่อนตัวลง ส่วนผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อยู่ในระดับต่ำ ล้วนส่งผลดีต่องบดุลทางการเงิน แต่ขอบข่ายการลงทุนในประเทศตลาดเกิดใหม่ทางด้านสินค้าอุตสาหกรรมและการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์จะเพิ่มขึ้น ซึ่งมันส่งผลดีต่อการเติบโตของการค้าโลกรวมทั้งราคาสินค้าโภคภัณฑ์โลกด้วย

4.ความไม่แน่นอนทางการเมือง

ปัจจัยในข้อนี้ไม่น่าจะผันผวนมาก จนส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ ซึ่งความเสี่ยงทางเศรษฐกิจได้ลดลงในช่วงปีที่ผ่านมา ขณะนี้โลกมีความผันผวนระดับต่ำ ส่วนปี 2018 พบปัญหาน้อยกว่าในหลายปีที่ผ่านมา จากการสำรวจไตรมาสของ Oxford Economics ระบุว่า ความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์การเมือง , ความผิดพลาดทางนโยบายของสหรัฐฯ รวมทั้งการชะลอตัวของจีน จัดเป็นความกังวลขนาดใหญ่ 3 เรื่อง อันทำให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจโลก แต่ขณะนี้ก็ยังไม่มีเหตุผลที่มารองรับอย่างชัดเจนในการเกิดปัญหา