ความรู้เกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์

คิดว่าทุกคนน่าจะคุ้นเคยกับคำว่ายุคโลกาภิวัตน์กันมาอย่างแน่นอน เพราะคำๆ นี้ตั้งแต่มีเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราก็มักได้ยินกันอยู่บ่อยๆ ซึ่งในความหมายของคำว่ายุคโลกาภิวัตน์ก็คือ สิ่งที่เกิดขึ้นกับโลกยุคใหม่อันตั้งอยู่บนพื้นฐานของเทคโนโลยีนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมากขึ้นในทุกระดับของสังคมแห่งความเป็นมนุษย์ เรียกว่าครอบคลุมในทุกๆ ส่วน อาทิ สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมือง การสื่อสาร ฯลฯ นอกจากนี้ยังรวมถึงอิทธิพลด้านความเชื่อของคนในยุคสมัยใหม่นี้อีกด้วย ซึ่งระบบเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ก็ย่อมแตกต่างออกไปจากยุคก่อนหน้านี้เป็นเรื่องปกติด้วยสังคมที่เปลี่ยนไปนั่นเอง

สิ่งที่เกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์

  1. ทุน – ทุกวันนี้ระบบเศรษฐกิจของโลกเคลื่อนตัวไปได้ด้วยระบบทุนนิยมภายใต้การแข่งขันในลักษณะของเสรีนิยม เน้นเรืองการระดมทุน การค้าเสรี ให้มีการเปิดการค้าระหว่างประเทศเรียกว่าการค้าไร้พรมแดน อย่างไรก็ตามการค้าที่ว่าบริษัทข้ามชาติมักได้เปรียบกว่าทำให้เกิดความเสรีที่ไม่เท่าเทียม ทุนจะเคลื่อนย้ายไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลกเน้นผลประโยชน์ให้ได้กำไรสูงสุด
  2. การครอบงำผ่านด้านข้อมูลข่าวสาร – ทุกวันนี้การติดต่อสื่อสารหรือการเชื่อมโยงข่าวสารต่างๆ ทำได้รวดเร็ว โลกของเราถูกเชื่อมโยงข่าวสารต่างๆ ถึงกันได้ง่ายขึ้น ส่วนใหญ่ข่าวสารที่น่าเชื่อถือมักมาจากประเทศมหาอำนาจในด้านต่างๆ เน้นการสร้างกระแสข่าวเพื่อประโยชน์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สิ่งเหล่านี้มีผลต่อผู้รับข่าวสารไม่น้อย
  3. ค่านิยม – แบ่งออกได้หลักๆ เป็น 3 เรื่อง ประกอบไปด้วย
  • ค่านิยมด้านการเมือง ส่วนใหญ่แล้วหลายประเทศที่เป็นพันธมิตรกันหรือมีความคิดเห็นคล้ายๆ กันก็จะมีค่านิยมทางการเมืองไปในทิศทางเดียวกัน เช่น เป็นประชาธิปไตยก็จะพยายามดึงอีกประเทศให้เกิดประชาธิปไตยสูงสุด
  • ค่านิยมด้านเศรษฐกิจ มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า มีการจ้างงาน หลักการตรงนี้ทุกคนรู้ดีว่าหากต้นทุนตรงไหนถูกก็มักเลือกที่นั่น ด้วยเหตุนี้เองทำให้หลายกลุ่มประเทศเกิดการรวมตัวเพื่อความเท่าเทียมกันในภูมิภาคนั้นๆ
  • ค่านิยมด้านสังคม มีการครอบงำสังคม วัฒนธรรม ผ่านข่าวสารข้อมูลต่างๆ ส่งผลให้การค้าของโลกบางส่วนเกี่ยวพันกับสิทธิมนุษยชน การบริโภคนิยม วัตถุนิยม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีลิขสิทธิ์ด้านการผลิต จัดจำหน่ายสินค้า

ต้องยอมรับว่าโลกของเราเวลานี้ก้าวเข้าสู่ยุคของเศรษฐกิจแบบโลกาภิวัตน์อย่างเต็มตัวเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเข้าถึงกันได้ง่ายกว่าแต่ก่อนเยอะ การคิดจะทำอะไรก็ตามจำเป็นต้องพิจารณาไตร่ตรองให้เหมาะสมเสียก่อนเพื่อว่าเวลาลงมือทำจริงแล้วจะได้ไม่เกิดปัญหาขึ้นตามมาภายหลังและกลายเป็นเรื่องใหญ่โตจนไม่สามารถจัดการปัญหาดังกล่าวได้ด้วยตนเอง